lagu_tasya/

Image Loading.. 00:02:58
Tasya - Libur Telah Tiba
TasyaVEVO 2011-11-08 04:24:32
2384644

Image Loading.. 00:02:42
Tasya - Gembira Berkumpul
TasyaVEVO 2011-11-08 04:49:31
4902411

Image Loading.. 01:47:00
TASYA ROSMALA ALBUM TERBAIK
Chabeb Salawasna 2016-08-02 21:27:12
1371461

Image Loading.. 00:02:57
Tasya - Paman Datang
TasyaVEVO 2011-11-08 03:54:32
6397181

Image Loading.. 00:06:25
Image Loading.. 00:03:41
Tasya - Anak Gembala
TasyaVEVO 2011-11-14 14:39:41
12896170